Vad Vet Vi Om Uppvärmda Tobaksprodukter som ecigg och e-juice?

Uppvärmda som inte är ecigg eller ecigaretter, eller elcigg tobaksprodukter (HTPs) som IQOS och Eclipse, som ibland marknadsförs som “värme-inte-bränn” – teknik, representerar en mångsidig klass av produkter som värmer tobaksbladet för att producera en inhalerad aerosol utan e-juice. De skiljer sig från e-cigaretter, som värmer en vätska som kan innehålla nikotin härrörande från tobak.
HTPs finns i minst 40 länder och har flera har godkänts för försäljning i USA av FDA. I 2018 hade få amerikanska vuxna (2.4% av alla undersökta, inklusive 6.7% av de personer som för närvarande röker undersökta) någonsin använt HTPs. Ungdomsanvändning av HTPs är okänd, men övervakning pågår.
Forskare lär sig fortfarande om HTPs kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekter, men den tillgängliga vetenskapen visar att de innehåller skadliga och potentiellt skadliga ingredienser. Ungdomsanvändning av tobaksprodukter, inklusive uppvärmda produkter, är osäker.
Det är viktigt att vi fortsätter att modernisera beprövade tobaksförebyggande och kontrollstrategier för att inkludera nyare produkter som kommer in på marknaden som HTPs.

Comments are Disabled